Najpierw nie bardzo mogłam zajarzyć dlaczego ci ludzie ze szpitala ciągle mówią do mnie coś o jakiejś mamie, chociaż przecież mojej mamy nie ma w pobliżu.
A jak w końcu przywykłam, że zwracają się do mnie – to nas wypisali.